Musikefterskole er tiltrækkende

Elskede efterskoler

I de sidste år er det blevet mere og mere populært blandt helt unge at tage på efterskole. Uheldigvis har de sidste 2 år været svære for dem, der faktisk kom på efterskole, fordi de har måttet tage hjem i perioder på grund af Covid-19. Men efterhånden som vi har lært at håndtere virusset, så er skolerne vendt tilbage til at kunne fungere nogenlunde normalt igen. Og interessen for at få et ophold på, fx en musikefterskole som Baaring Efterskole er bestemt ikke faldet. Tværtimod. Mange helt unge mennesker er i dag meget mere modne og velovervejede, end de var for bare 20 år siden. Der er mange unge, som er klar over, at stress og jag er dårligt for helbredet. De har måske selv følt stress. Undersøgelser viser jo, at undervisning via internettet fungerer, men at den også medfører stress på grund af det manglende sociale liv, som skoleelever har brug for. Det fysiske samvær er essentielt for god undervisning.

Et sundt tegn

At mange unge gerne vil på efterskole, er et godt og sundt tegn. Måske skal vi blive bedre til at forstå det tegn: Der er brug for flere efterskoler. Det, at de unge kan få lov til at være kreative, beskæftige sig med musik, dykker ned i deres store interesser, er sundt. Og de ved det. Det er også grunden til, at vi desværre ser, at mange efterskoler har lange ventelister. En hurtig undersøgelse over musikefterskolers ventelister viste, at der i gennemsnit er op til 1,5 års ventetid. I virkeligheden vil det sige, at der er et eller to års ventetid, alt efter hvilken musikefterskole det drejer sig om.

Nu kan du så spørge, om det gælder for alle efterskoler. Muligvis ikke. Vi valgte at kigge på musikefterskoler, fordi musik er en meget stor del af unge menneskers liv. Mange unge mennesker spiller selv musik. De laver bands og eksperimenterer med forskellige former for musik. De ved meget om musik. Og de nyder at beskæftige sig med musik. Desværre er der ikke ret mange musiktimer i folkeskolen – og det kan være en kilde til, at de unge menneskers kreativitet bremses. Ønsker vi det?
Selvfølgelig ønsker vi os, at vores unge mennesker bliver godt uddannet. Men er der, er en særlig grund til, at vægten ligger udelukkende på de fag, som tæller højt, når de skal videre i uddannelsessystemet?

Kreativitet som drivkraft

Kreativitet kan jo være drivkraften, der får et menneske til at lære mere om et emne, som egentlig ikke har den store interesse. Men fordi trangen til at udfolde sig kreativt er så stor, så bliver det lige pludseligt ikke et problem, fx at beskæftige sig mere med dansktimerne. En sangtekst på dansk skal jo helst skrives, så den bliver hørt og forstået.

Derfor er det en skam, at der er lang ventetid for de unge, som gerne vil på efterskole. Og derfor mener vi, at vi bør kigge grundigt på budgetterne for folkeskolen. Der må etableres flere efterskoler – herunder især musikefterskoler. Vi har ikke råd til at bremse unge menneskers kreativitet. Det vil koste samfundet dyrt, hvis vi gør det.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/6 (0 votes cast)
Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *